top of page
  • gadywe

מועדון הרצח של יום חמישי/ ביקורת ספר
אין דבר מענג יותר מקשישים שפותרים פשעים.


גברת מארפל, הבלשית החובבת של אגתה כריסטי, מצאה בכל דמות שפגשה משהו שהזכיר לה דמות מהעבר. והזכרונות האלה, בנוסף לעין ואוזן שהיו חדות מאוד יחסית לגילה המתקדם, עזרו לה לפתור פשעים שבמקרים רבים אף אחד לא ביקש ממנה לפתור. מה שכן ברור לחלוטין הוא שפתרון התעלומות השאיר את מוחה של מארפל הקשישה חד ועירני.


הרצון לשמר את הפעילות השכלית דרך פתרון תעלומות בלשיות קיים גם אצל 'מועדון הרצח של יום חמישי', חבורת דיירים בכפר של פנסיונרים בקנט, אנגליה, שכדי להפיג את השעמום מנסים לפענח בכל שבוע מקרה משטרתי שמעולם לא פוענח. כשרצח מתרחש בסמוך לכפר, ברור להם שזהו תפקידם לפתור את הרצח, והם יוצאים לחקירה.

הספר 'מועדון הרצח של יום חמישי' יצא בשנת 2020 וזכה להצלחה מיידית. העיבוד לסרט כמובן כבר בדרך וספר ההמשך כבר יצא לאור.