top of page
  • gadywe

החידה השבועית 2

עודכן: 4 ביוני 2023
האם תצליחו למצוא את המקום ותבינו מה הקשר שלו לשבוע?

מצורפות ארבע חידות שנשלחו בארבעה ימים, על מנת לגלות את ה-נ.צ. יש לכתוב את התשובה הנכונה באתר. מכיוון שהחידה כבר ירדה. החלטנו להעביר אותה לפורמט אחר.

תהנו

והתשובה היא ......64כל הכבוד פתרתם את החידה הראשונה! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ. ​ 3 _ 4 _ _ _ . _ _ - _ _ _ _ 7 _ . 5 _ כשכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.

47.7816, 2.0448והתשובה היא ......אלפרד דרייפוס

כל הכבוד פתרתם את החידה השניה! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ.


_ _ _ 1 _ 0 . _ _ - 3 _ _ 2 _ _ . _ _

כשכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.

והתשובה היא ......
בשאר / בשארה

כל הכבוד פתרתם את החידה השלישית! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ.

​_ 7 _ _ _ _ . _ 6 - _ 8 _ _ _ 2 . _ _

שכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.
והתשובה היא.....סנודן

כל הכבוד פתרתם את החידה האחרונה! קבלו את המספרים האחרונים למציאת ה-נ.צ.

​_ _ _ _ 6 _ . 6 _ - _ _ 7 _ _ _ . _ 4

עכשיו שכל המספרים בידיכם, חפשו את המקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.מה שמו של אחד הבוגדים המפורסמים בהיסטוריה ואיך הוא קשור למקום?

התשובה בתחתית העמוד

בנדיקט ארנולד

5 צפיות

Comments


bottom of page