top of page
  • gadywe

החידה השבועית 2.1.2022
האם תצליחו למצוא את המקום ותבינו מה הקשר שלו לשבוע?

מצורפות ארבע חידות שנשלחו בארבעה ימים, על מנת לגלות את ה-נ.צ. יש לכתוב את התשובה הנכונה באתר. מכיוון שהחידה כבר ירדה. החלטנו להעביר אותה לפורמט אחר.

תהנו

והתשובה היא ......110