top of page
  • gadywe

החידה השבועית 1

עודכן: 4 ביוני 2023
האם תצליחו למצוא את המקום ותבינו מה הקשר שלו לשבוע?

מצורפות ארבע חידות שנשלחו בארבעה ימים, על מנת לגלות את ה-נ.צ. יש לכתוב את התשובה הנכונה באתר. מכיוון שהחידה כבר ירדה. החלטנו להעביר אותה לפורמט אחר.

תהנו

והתשובה היא ......110כל הכבוד פתרתם את החידה הראשונה! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ. ​ 9 _ 7 _ _ _ . _ - _ _ _ _ 0 _ . 7 _ כשכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.

47.7816, 2.0448והתשובה היא ......חנה סנש

כל הכבוד פתרתם את החידה השניה! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ.


_ _ _ 2 _ 9 . _ - 2 _ _ 0 _ _ . _ _

כשכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.

והתשובה היא ......
דבורה

כל הכבוד פתרתם את החידה השלישית! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ.

​_ 1 _ _ _ _ . __ - _ 6 _ _ _ 9 . _ _

שכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.
והתשובה היא.....שרה אהרונסון

כל הכבוד פתרתם את החידה האחרונה! קבלו את המספרים האחרונים למציאת ה-נ.צ.

​_ _ _ _ 0 _ . 1 - _ _ 8 _ _ _ . _ 4

עכשיו שכל המספרים בידיכם, חפשו את המקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.בת כמה הייתה העלמה כשביקרה אצל אוצר העיר?

התשובה בתחתית העמוד

17

60 צפיות

コメント


bottom of page