top of page
  • gadywe

החידה השבועית 3

עודכן: 4 ביוני 2023
האם תצליחו למצוא את המקום ותבינו מה הקשר שלו לשבוע?

מצורפות ארבע חידות שנשלחו בארבעה ימים, על מנת לגלות את ה-נ.צ. יש לכתוב את התשובה הנכונה באתר. מכיוון שהחידה כבר ירדה. החלטנו להעביר אותה לפורמט אחר.

תהנו

והתשובה היא ......19כל הכבוד פתרתם את החידה הראשונה! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ. ​ 0 _ 0 _ _ _ . _ _ _ - _ _ _ _ 2 _ . 7 _ כשכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.

47.7816, 2.0448והתשובה היא ......באגסי סיגל

כל הכבוד פתרתם את החידה השניה! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ.


_ _ _ 3 _ 4 . _ 2 _ - 0 _ _ 6 _ _ . _ _

כשכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.

והתשובה היא ......
יאקוזה

כל הכבוד פתרתם את החידה השלישית! בכל יום תקבלו מספרים המהווים חלק מ-נ.צ.

​_ 0 _ _ _ _ . _ _ 1 - _ 0 _ _ _ 8 . _ _

שכל המספרים יהיו בידיכם תגיעו למקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.
והתשובה היא.....מאיר לנסקי

כל הכבוד פתרתם את החידה האחרונה! קבלו את המספרים האחרונים למציאת ה-נ.צ.

​_ _ _ _ 2 _ . 2 _ _ - _ _ 9 _ _ _ . _ 3

עכשיו שכל המספרים בידיכם, חפשו את המקום בארץ ותוכלו לפתור את החידה האחרונה.מי המאפיונר שהתגורר במקום במשך 4.5 שנים?

התשובה בתחתית העמוד

אל קפונה
17 צפיות

Comments


bottom of page