אז איך משחקים תעלומת רצח בזום?

לפני המשחק: כל אחד מהמשתתפים יקבל מידע על הדמות שלו. חלק מהמידע יהיה סודי, ובתחילת המשחק השחקן יצטרך להשתדל ולהסתיר אותו, בלי לשקר.

תחילת המשחק: לאחר סרטון פתיחה קצר, המשחק יתחיל בסצנה כתובה. כל אחד ואחת יקריא אתה משפטים שכתובים לדמות שלו או שלה. במהלך הסצנה יתרחש הרצח. 

שלב ראשון - החקירה: כעת תהיה לכם חצי שעה לחקור זה את זה באופן חופשי ולנסות לגלות למי היה את המניע והיכולת לבצע את הרצח. שימו לב - הרוצח או הרוצחת אינם יודעים שהם הפושעים. הם צריכים לגלות את כל המידע בדיוק כמו כל האחרים. 

כאמור, בשלב הזה יש מידע שתרצו להסתיר. אבל אל תשקרו. אם שואלים אתכם שאלה ישירה על משהו שהדמות שלכם לא רוצה שיתגלה, תיאלצו לחשוף את המידע. 

שלב שני - הראיות: כשיסתיים הזמן, לאחר סצנה כתובה קצרה נוספת, תחולקו לחדרים שונים, שם יחכו לכם ראיות. בשלב הזה יהיו לכם 10 דקות לבחון את הראיות טוב טוב לפני שתחזרו לחדר המרכזי באופן אוטומטי. 

שלב שלישי - כל הקלפים על השולחן: לאחר עוד סצנה כתובה קצרה, תישאר לכם חצי שעה אחרונה לגלות את זהותו של הרוצח. בשלב הזה אין טעם לשמור על סודותיכם. ספרו הכל, שתפו את המשתתפים האחרים בראיות שגיליתם, ונסו לפצח את התעלומה. 

שלב אחרון - הפתרון: הסצנה הכתובה האחרונה תחשוף את כל הסודות ואתם תגלו האם פתרתם נכונה את התעלומה או שאפשרתם לרוצח אכזר לשוטט חופשי.